top of page

Zde uvedené ceny jsou pouze orientační. Prosím kontaktujte mě se svými konkrétními požadavky a já vám vytvořím kalkulaci na míru.

 

Neziskovým organizacím apod. můžu po domluvě poskytnout individuální slevu.

Minimální účtovaná cena je 500 Kč. Poté účtuju každou započatou 0,5 NS/min.

NS = normostrana = 1 800 znaků vč. mezer = cca 250 slov. 

Překlady z němčiny do češtiny

od 540 Kč/NS

Překlady z češtiny do němčiny

(vč. korektury rodilým mluvčím)

od 750 Kč/NS

Redakce a korektury

od 90 Kč/NS

Titulkování videí

od 180 Kč/min. videa

Příplatek za expresní služby

a práci o svátcích a víkendu

+ 30 %

bottom of page